All

24 July 2014
ตามที่สหภาพยุโรปออกแถลงการณ์ประณามไทยและออกมาตรการระงับและทบทวนกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ หรือ PCA กับไทยจนกว่าไทยจะคืนสู่ประชาธิปไตย แต่ฑูตอียูประจำประเทศไทยชี้แจงว่า มาตรการต่างๆ จะไม่กระทบกับการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรปต่อไปนั้น นางสาวกรรณิการ์...
23 July 2014
นี่คือส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2557 “การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญ มาตรา 190 โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มอำนาจในการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้แก่ฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่มีอำนาจ มากขึ้น...
19 November 2013
เหตุค้านแก้รธน.มาตรา 190 ‘เอ็นจีโอ’ ชี้มุ่งกระชับอำนาจฝ่ายบริหาร-ชนชั้นนำแท้จริง ชงคลอดกม.ลูกที่ชัดเจน-ยืดหยุ่น ‘กรรณิการ์ กิจติเวชกุล’ ระบุหากไทยยอมรับทริปพลัสต้องสูญเงินเข้าถึงสิทธิยา 1.2 แสนล./ปี-เมล็ดพันธุ์ 1.4 แสนล./ปี หวังแลกกับการต่อสิทธิการค้า วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มเอฟทีเอ ว็อทซ์...
12 November 2013
ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 จนกระทั่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556ผลของการแก้ไขเนื้อหาหลายส่วนในมาตรา 190 ได้ก่อให้เกิดความสงสัยและสับสนกันอย่างมากว่า จะมีผลกระทบอย่างไร ใครได้? ใครเสีย? และเสียหายอย่างไร? เนื้อหาในมาตรา 190 ที่มีไม่กี่วรรค...
31 October 2013
ภาคประชาสังคมไทยได้ติดตามศึกษาเนื้อหาและพัฒนาการของข้อตกลงการเปิดเสรีและการคุ้มครองการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่าปัญหาสำคัญ คือ...
17 October 2013
ตามที่การประชุมของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยเสียงข้างมากแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม.190 โดยมีสาระการแก้ไขที่สำคัญ คือ 1. ตัดลดประเภทหนังสือสัญญาที่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอย่างมีนัยสำคัญออกไปให้เหลือเพียง (หนึ่ง) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตดินแดน (สอง)...
12 September 2014
"รังสรรค์"เรียกถกอนุกรรมการฯ ปิดบัญชีจำนำข้าว คาดตัวเลขขาดทุนพุ่ง หลังพบข้าวเสื่อมคุณภาพและหายจำนวนมาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะประชุมอนุกรรมการฯ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรก...
12 September 2014
12 ส.ค.2557 รัฐบาลเมียนมาร์เปิดเว็บไซต์ให้บริการออกวีซ่าอิเลคทรอนิคส์ (electronics visa หรือ eVisa) สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว หลังจากที่มีการประกาศเตรียมเปิดให้บริการวีซ่าทางออนไลน์ โดยกำหนดเงื่อนไขการออกวีซ่าดังกล่าวให้เฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น ในเว็บไซต์...
28 August 2014
ปิดฉากราคาหน้าโรงงานเรียกเก็บขายปลีกแทน นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ภายในเดือน ก.ย.นี้ กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตต่อรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยกฎหมายใหม่นี้เป็นการรวมกฎหมายของกรมสรรพสามิตที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ฉบับ...
28 August 2014
นายชนะชัย เปล่งธนศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ อ.ส.ย.และผู้ซื้อจากต่างประเทศรายเดียว เตรียมลงนามในสัญญาซื้อขายยางพาราในสต๊อกของรัฐจำนวน 100,000 ตัน จากยางในสต๊อกของรัฐทั้งหมด 210,000 ตัน ที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมารับซื้อมาจากเกษตรกร...

Pages

Subscribe to All