All

18 June 2016
จากกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อสอบ และการเฉลยคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ยืนยันว่ามีผิดเพียง 1 ข้อเท่านั้น ส่วนอีก 5 ข้อรวมทั้งข้อ 85...
14 June 2016
ผู้แทนเจรจาจาก 16 ประเทศจะประชุมร่วมกันที่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในสัปดาห์นี้ การประชุมนี้เป็นการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือ “อาร์เส็บ” ครั้งที่ 13 ซึ่งถือเป็นการเจรจาข้อตกลงการค้าฉบับที่ใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่ง องค์กรหมอไร้พรมแดนและองค์กรภาคประชาสังคมด้านสุขภาพอื่นๆ...
31 May 2016
วันนี้ (31 พ.ค.59) กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) และภาคประชาสังคมที่ติดตามเรื่องผลกระทบจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ณ ห้องรับรองชั้น 11...
22 April 2016
แถลงการณ์กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ   ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้...
15 February 2016
(15 ก.พ.59) ไม่กี่วันหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯประกาศว่า ความตกลง TPP อาจไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังคงพยายามใช้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐ ที่แรนโชมิราจ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในการชักชวนผู้นำอาเซียนให้มาร่วมความตกลงนี้ ในการประชุมทวิภาคีนี้ บารัค โอบามา...
18 December 2015
ก่อนประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และต้องผ่านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชน ตามที่มีกระแสเรียกร้องจากภาคธุรกิจและบุคคลบางกลุ่มให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคหรือTPP โดยรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีของไทย แต่ระหว่างนั้น...
30 November 2015
เช้านี้ทูตสหรัฐฯคนใหม่แถลงข่าวชวนประเทศไทยเข้า TPP คิดว่าเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์กับสหรัฐฯมากกว่าฝ่ายไทยมากแน่ๆ สหรัฐจึงยอมวางหลักการส่งเสริมประชาธิปไตยที่พร่ำเทศนานานาชาติ เปิดอ้อมแขนรับรัฐบาลทหารของไทยที่มีข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างเข้มข้นนับแต่รัฐประหาร...
12 November 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนรวม 9 องค์กรได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค(TPP)...
30 October 2015
แถลงการณ์กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ความตกลง TPP สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง การตัดสินใจเข้าร่วมต้องผ่านการตัดสินใจโดยประชาชนส่วนใหญ่ ตามที่มีกระแสเรียกร้องจากภาคธุรกิจบางส่วนให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (TPP)...
22 October 2015
การเข้าร่วมใน “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก” (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership – TPP) ซึ่งมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศเข้าร่วม โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนั้น จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ประชาชนส่วนใหญ่ และต่อทรัพยากรชีวภาพของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับ...

Pages

Subscribe to All