ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

19 June 2014
กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน หรือ โลโคลแอค เปิดเผยผลการศึกษา ภาวะหนี้สินที่ส่งผลต่อการสูญเสียที่ดินของชาวนาภาคกลาง พบว่า ในพื้นที่ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี ชาวนา อายุเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 65 ปี ในชุมชนมีภาวะสุ่มเสี่ยง ขาดการสืบทอดอาชีพชาวนา...
10 June 2014
กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสียสำหรับ ควบคุมบำบัดและขจัดมลพิษ...
10 June 2014
คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ...
10 June 2014
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) เปิดเผยว่า ทางเอฟทีเอ ว็อทช์ได้ทำหนังสือถึงนายเฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนในหลักการการเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน...
9 June 2014
ชุลีพร บุตรโคตร คสช.จ่อล้างไพ่โครงการบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้านหลังภาคประชาชนไม่เห็นด้วย ระบุศาลปกครองให้รับฟังความคิดเห็นและต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สุขภาพด้วย พร้อมจี้ตรวจสอบเงินที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เบิกไปแล้วกว่า6หมื่นล้าน อ้างปลูกป่า แต่ไม่มีผลงานออกมาให้เห็น ‘ปราโมทย์...
4 June 2014
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้ปตท.ถือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด แต่กฎหมายแข่งขันทางการค้าตรวจสอบไม่ได้ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ้ำยังรวมถึงบริษัทลูกอีก3ทอด เปิดชื่อเครือข่ายบริษัทลูก-หลาน-เหลน ของปตท.58แห่ง ที่เข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจ กฎหมายแข่งขันทางการค้าเอื้อมไม่ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม...
4 June 2014
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล สนทนากับ 2 หัวเรือใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า กลุ่มชาวนาในพื้นที่นครปฐมที่กลับไปสู่การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ไม่ใช้สารเคมี และต้องการพึ่งพาตนเองเป็นหลักมากกว่าโครงการรับจำนำข้าวที่พังครืนไม่เป็นท่า ถึงพวกเขาจะล้มลุกคลุกคลานบ้างประสานักธุรกิจมือใหม่...
29 May 2014
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สืบเนื่องจากการไต่สวนในโครงการรับจำนำข้าวว่า...
29 May 2014
ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายพลังงานเพื่อสิ่ง แวดล้อมในลุ่มน้ำโขง มูลนิธินโยบายสุขภาวะกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมกันออก แถลงการณ์จากภาคประชาสังคม กรณีการอนุมัติแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ (PDP)...
17 May 2014
บอร์ดประกันสังคมเพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 5 รายการทั้งหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน ให้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน เริ่มพฤษภาคมนี้ ผู้ประกันขอใช้สิทธิได้ผ่านรพ. 5 แห่ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 นางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า...

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง