ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

10 October 2014
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรโรงพยาบาล...
9 October 2014
วันที่ 9 ตุลาคม กรีนพีซร่วมกับเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินนำเสนอรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ หรือ “งานวิจัยมหาลัยเล” ยืนยันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือถ่านหินคือหายนะของความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ...
8 October 2014
คปก.ชี้เหตุใช้แรงงานทาสส่วนหนึ่งมาจากการทำ SEAMAN Book ปลอม แนะะเร่งหาข้อสรุปแก้กฎกระทรวงฯประมง ภายหลังกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการยกร่างกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ....และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)ได้จัดทำหนังสือขอให้ชะลอการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไว้...
7 October 2014
นายกสภาฯ มก. แจงตั้ง ‘มนตรี คงตระกูลเทียน’ นั่งปธ.คกก.นโยบายฯ ไร่สุวรรณ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ระบุโครงการเน้นพัฒนาแหล่งการค้าหารายได้เข้าสถาบัน เลี้ยงตัวเองหลังออกนอกระบบ จากกรณีภาคประชาสังคมคัดค้านสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้ง ‘นายมนตรี คงตระกูลเทียน’ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร...
5 October 2014
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การปฏิรูปภาษีที่ดินเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประเทศเพราะภาษีที่ดินใหม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือนำไปสู่การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมได้...
30 September 2014
ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พณ.ในฐานะประธานจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ อ้อย ได้ให้สัมภาษณ์จะผลักดันให้มีการทดลองและปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย จนทำให้เกิดข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับผลกระทบนั้น พล.อ....
30 September 2014
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ค BioThai ของมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยกรณีกรมวิชาการเกษตร ส่งหนังสือลงวันที่ 29 กันยายน เพื่อเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิชีววิถีระบุว่า กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการ “...
29 September 2014
แนะทำ‘พันธบัตรป่าไม้’ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้-ลดขัดแย้ง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยมีปัญหาซับซ้อนมายาวนาน การจัดการป่าจึงทำได้ไม่ง่าย จำเป็นต้องใช้ทางเลือกมากกว่าการปราบปราบบังคับด้วยกฎหมาย...
28 September 2014
วันชัย พุทธทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่การไฟฟ้าฯ และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งได้รับจ้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)...
26 September 2014
"เดือนเด่น" เผย "ทีดีอาร์ไอ-กฤษฎีกา" ร่วมศึกษา-ประเมินผลกระทบของกระบวนการร่างกฎหมายและการบังคับใช้ พบไทยขาดการมีส่วนร่วมของ ปชช. ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขณะที่ต่างประเทศให้ความสำคัญกับการวิพากษ์ของสาธารณะตั้งแต่ก่อนร่าง เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์...

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง