ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

28 September 2014
วันชัย พุทธทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่การไฟฟ้าฯ และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งได้รับจ้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)...
26 September 2014
"เดือนเด่น" เผย "ทีดีอาร์ไอ-กฤษฎีกา" ร่วมศึกษา-ประเมินผลกระทบของกระบวนการร่างกฎหมายและการบังคับใช้ พบไทยขาดการมีส่วนร่วมของ ปชช. ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขณะที่ต่างประเทศให้ความสำคัญกับการวิพากษ์ของสาธารณะตั้งแต่ก่อนร่าง เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์...
26 September 2014
ชุลีพร บุตรโคตร ภาคประชาชนภาคใต้ระดมค้านแลนด์บริดจ์ หลังรัฐบาลคสช.สั่งลดขั้นตอนอีไอเอ-อีเอชไอเอ เดินหน้าโครงการ หวังพัฒนาทางเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ท่าเรือน้ำลึก หวั่นนิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ตามมา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ระบุรัฐบาลก่อนๆไม่เคยฟังเสียงชาวบ้าน พอมีคสช.หวังว่าจะพึ่งพาได้บ้าง...
22 September 2014
สถาบันอนาคตไทยศึกษาชี้ 7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยต่ํา เสนอทางออกด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์ในภูมิภาค สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้เปิดเผยผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันซึ่งพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของไทยต่ํากว่าเมื่อ 10 ปีก่อนเล็กน้อย...
22 September 2014
สถาบันอนาคตไทยศึกษา แถลงผลวิจัย “ 7 สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานของไทยต่ำ” พบการลงทุนภาครัฐ ยังต่ำเตี้ย ไม่ฟื้น เท่ากับเมื่อ 17 ปี ที่แล้ว เหตุเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย นโยบายขาดความต่อเนื่อง ไม่ผลิตสินค้ามูลค่าสูง เน้นผลิตประกอบเป็นหลัก ขาดการวิจัยพัฒนา วันที่ 22 กันยายน สถาบันอนาคตไทยศึกษา...
17 September 2014
ชุลีพร บุตรโคตร หลายองค์กรเร่งหารือปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ3ฉบับให้ครอบคลุมทุกมิติ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสมองแก้ไข ก่อนเสนอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาประกาศเป็นกฎหมายใช้ให้ทันยุครัฐบาล คสช. แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำที่น่าเป็นห่วงตลอดมา...
17 September 2014
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าวคนชายข่าว คนชายขอบ http://transbordernews.in.th/ รายงานว่า ที่อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเวทีเสวนาเรื่อง” หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง เสียงจากคนหาปลา จัดโดยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและกัมพูชา อาทิ เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำมูน...
16 September 2014
กิลลิแอดทำข้อตกลงให้บริษัทยาอินเดียผลิตยาชื่อสามัญรักษาไวรัสตับอักเสบซีราคาถูกขายได้ในประเทศยากจน แต่ไม่อนุญาตให้ขายในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย จีน และหลายประเทศในตะวันออกกลางและละติน มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ชี้ เป็นแทคติคบริษัทยา หากำไร กีดกันผู้ป่วยเข้าถึงยาแบบใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล...
12 September 2014
ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพหวั่นปัญหาระบบประกันสุขภาพไม่เอื้อสังคมสูงอายุ เหตุประชาชนเข้าถึงบริการน้อย ด้านผจก.แผนงานสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เสนอทบทวนระบบดูแล 8 ข้อ นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล...
12 September 2014
ชุลีพร บุตรโคตร เปิดงานวิจัยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ประเด็นการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้4จังหวัด คือประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล ระบุว่า ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เดินหน้าแบบแยกย่อยละเมิดสิทธิชุมชน5ด้านทั้งสิทธิด้านการกำหนดอนาคตของตัวเอง,...

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง