ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

27 October 2014
เว็บไซต์ยากำพร้าและยาขาดแคลนอย่างบูรณาการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับแจ้งและรายงานผลการแก้ปัญหายากำพร้าและยาจำเป็นที่ขาดแคลน...
26 October 2014
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่องค์การเภสัชกรรม 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ประกอบด้วย ชมรมแพทย์ชนบท, ชมรมเภสัชชนบท, กลุ่มศึกษาปัญหายา, กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และมูลนิธิเภสัชชนบท...
25 October 2014
รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ กรีนพีซ 25 ตุลาคม 2557 เกือบสองทศวรรษที่จีเอ็มโอใส่หน้ากากมายาคติความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำศึกรุกรานพืชพันธุ์การเกษตรของไทยอย่างไม่ชอบธรรม จนกระทั่งนำไปสู่กำหนดวันตัดสินคดีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอในสิ่งแวดล้อมระหว่างกรีนพีซและกรมวิชาการเกษตรในวันนี้...
24 October 2014
ชุลีพร บุตรโคตร เปิด19แหล่งแร่เมืองไทยส่งผลกระทบรุนแรงกับชุมชน ขณะที่ครม.รัฐบาลคสช.ผ่านฉลุยร่างพ.ร.บ.แร่ พ.ศ...ขณะที่รัฐมนตรีหลายคนยังไม่เคยเห็นหน้าตาร่างฉบับนี้เลย คาดหากออกมาบังคับใช้จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในหลายพื้นที่ ด้านเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องยกเลิกกฎอัยการศึก...
21 October 2014
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โพสทูเดย์ออนไลน์รายงานว่า ธนาคารเครดิตสวิส เปิดเผยรายงานความมั่งคั่งของโลก ว่า ประเทศไทย ติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมของโลกในปี 2014 โดยเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศที่มีอยู่เพียงร้อยละ 10 ของประเทศนั้น...
20 October 2014
แก้'พรบ.ลิขสิทธิ์'เพิ่มโทษแอบถ่ายในโรง จับตาเอาผิดคนซื้อ-เจ้าของสถานที่ขาย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล จับตากรมทรัพย์สินทางปัญญาลักไก่แก้กฎหมายลิขสิทธิ์เพิ่มโทษคนซื้อและคนให้เช่าพื้นที่ เผยสำนักงานอัยการสูงสุดเคยทักท้วงเมื่อปี2552หวั่นกระทบประชาชนวงกว้าง...
20 October 2014
, , , , ,
การศึกษาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วโลกประจำปี 2011 โดยประกาศผลการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2011 ใน 33 ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ครั้งที่ 9 ของบีเอสเอ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ใช้พีซีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดทั่วโลก หรือร้อยละ 57...
17 October 2014
ชุลีพร บุตรโคตร รัฐบาลคสช.เดินหน้าแทบทุกโครงการ ที่เคยมีคนค้านว่าเป็นประชานิยม สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งรถไฟฟ้า บริหารจัดการน้ำ อุตสาหกรรม เปิดทางใบรง.4แถมด้วยปล่อยประทานบัตรเหมืองแร่ สานต่อโครงการทวาย ฯลฯ หวั่นถูกกลุ่มทุนยืมมือเดินหน้าแบบไม่สนใจเสียงต้าน เพราะบางโครงการบีบเวลา...
11 October 2014
ราม อินทรวิจิตร ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม(ธ.พ.ส.ส.) ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. และเข้าไปรายงานตัวที่รัฐสภามาเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ “ดร.บัณฑูร”...
10 October 2014
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรโรงพยาบาล...

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง