ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

18 January 2015
ชุลีพร บุตรโคตร เมื่อ 'เขื่อนดอนสะโฮง' จะกั้นลำน้ำโขงโดยไม่ฟังเสียงคนน้ำโขง ชาวบ้านจึงต้องเดินหน้าค้านเวทีรับฟังที่ไม่ฟังจริง หลังกรมน้ำเดินสายจัดประชุมใกล้เสร็จ อธิบดีกรมน้ำยันไม่ได้กีดกันชาวบ้าน ทั้งไม่มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้าง แค่รับฟังและสรุปข้อมูลส่งลาวพิจารณาเพราะไทยเป็นแค่เลขาฯ...
17 January 2015
ความพยายามของรัฐที่ต้องการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยจะอนุญาตให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลิ่นและเสียงได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า เหตุผลพื้นฐานคือ...
14 January 2015
ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปทบทวน ร่าง พรบ.เครื่องหมายการค้า ที่จะขยายขอบเขตความคุ้มครองไปที่กลิ่นและเสียงซึ่งถูกกระทรวงสาธารณสุข อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง และภาคประชาสังคมคัดค้านนั้น วันนี้ (14 ม.ค.)...
14 January 2015
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา13 มกราคม 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ...
10 January 2015
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.58 ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเปิดแถลงโต้แย้งข้อกล่าวหาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการแถลงเปิดคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)...
31 December 2014
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ จำนวน 4,227 โครงการ โดยอนุมัติกรอบวงเงินได้ของบประมาณเพิ่ม 55,985 ล้านบาท จากวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งหมด 108,229...
30 December 2014
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ค BioThai ของมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยกรณีกรมวิชาการเกษตร ส่งหนังสือลงวันที่ 29 กันยายน เพื่อเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิชีววิถีระบุว่า กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการ “...
25 December 2014
รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด ธุรกิจฟาร์มไส้เดือน เริ่มต้นทุนเพียง 5,000 บาท ทำรายได้กว่า 30,000 บาทต่อเดือน อาศัยเพียงแรงงานหนึ่งคนและความตั้งใจ เจ้าของฟาร์มเผย เลี้ยงไม่ง่ายและหา9ลาดยาก หากไม่ทำครบวงจร ใช้สูตรอาหารสร้างมูลค่าเจาะตลาดผักอินทรีย์ ‘ฟาร์มไส้เดือน’ อาจไม่ใช่แค่ฝันเล็กๆ...
24 December 2014
,
ชุลีพร บุตรโคตร กฎหมายฉบับนี้จะรวบรวมกลไก ทั้งหมดมาไว้รวมกัน โดย คพ. จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลขยะทุกประเภทเอง ปี 2556 มีปริมาณขยะสะสม 20 ล้านตันทั่วประเทศ จังหวัดที่มีขยะมากที่สุดคือ สงขลา ภาคตะวันออกมีปริมาณของเสียอันตรายมากที่สุด ฯลฯ เหล่านี้คือข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความหนักหนาของปัญหาขยะ...
22 December 2014
ชุลีพร บุตรโคตร กรุงเทพฯ มหานครแห่งตึกสูง จากโรงแรม ดิ เอทัส ในซอยร่วมฤดี ที่ศาลปกครองสั่งให้รื้่อ ถึงโครงการคอนโดมิเนียม ดิ เมโมเรีย พหลโยธิน 8 ที่กำลังถูกฟ้อง กับอำนาจที่ กทม. จะได้รับจาก สผ. ให้พิจารณาอีไอเอได้เอง จะช่วยลดขั้นตอนหรือเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม ลองฟังเหตุผลจาก สผ....

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง