ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

18 August 2015
ชาวบ้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมตัวต้านโค่นป่า 1,700 ไร่ สร้างนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เผยห่วงสิ่งแวดล้อม และหากถมที่จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่โดยรอบ ด้านทหารพราน 3010 ขอให้ชาวบ้านปลดป้ายประท้วงต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมออกให้หมด (ที่มาภาพข่าว: ไทยรัฐออนไลน์) 18 ส.ค. 2558...
16 August 2015
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเร่งศึกษาและจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในอนาคต มีนโยบายให้โรงงานมาลงทะเบียนเรื่องกากอุตสาหกรรมให้ได้ 50,000 - 60,000 ราย (ที่มาภาพประกอบ: wikipedia.org) 17 ส.ค. 2558...
13 August 2015
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กังวลมากที่สุดคือการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน ร้อยละ 76.09 รองลงมาคือ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างโครงการ...
12 August 2015
ภาคประชาสังคมค้านไทยเข้า TPP ตามคำชวนสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน หวั่นเข้ามาเเสวงหาผลประโยชน์ในไทย ผอ.มูลนิธิชีววิถีจับตา บ.เมล็ดพันธุ์ระดับโลกใช้ช่องหนุนไทยส่งเสริมปลูกพืชจีเอ็มโอ ผ่านร่าง กม.ความปลอดภัยทางชีวภาพ สัปดาห์ที่ผ่านมาสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (USABC)...
12 August 2015
9 ปี สภาชนเผ่าพื้นเมือง รณรงค์กลางกรุง ชูความมั่นคงทางอาหารผ่าน “ข้าวดอย...น้ำพริกชนเผ่า” ดึงความสนใจสาธารณะ ลบมายาคติด้านลบต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย หวังให้ภาครัฐ และสังคมเห็นความสำคัญ ตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองและรับรองสถานะทางการให้สภาชนเผ่าพื้นเมือง...
20 July 2015
ชาวบ้านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กว่า 50 คน รวมตัวกันเพื่อคัดค้านและต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ หลังมีกลุ่มข้าราชการและผู้นำชุมชนได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ ชาวบ้านหวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากขยะที่วิ่งผ่านกลางหมู่บ้าน...
30 June 2015
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะให้เกษตรกรทั่วประเทศมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างกันพร้อมนำเกษตรกรทัศนศึกษาพื้นที่ด้านเกษตรระหว่างภูมิภาคด้วย...
29 June 2015
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เปิดเผยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าประมาณการณ์ไว้ ร้อยละ 30 จากมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,700,000 คน ภาคกลางและภาคใต้ มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด (ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...
25 June 2015
ร้องDSI สอบโฉนดที่ดินกองทัพธรรมมูลนิธิ ชาวบ้านบุ่งไหมจ.อุบลฯหวั่นไม่โปร่งใส สุปรีดา ประดิษฐ์แท่น TCIJ School รุ่นที่ 2 ตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือดีเอสไอ ให้ตรวจสอบขั้นตอนซื้อที่ดินของกองทัพธรรมมูลนิธิ หลังต่อสู้ในศาล...
25 June 2015
ร้องDSI สอบโฉนดที่ดินกองทัพธรรมมูลนิธิ ชาวบ้านบุ่งไหมจ.อุบลฯหวั่นไม่โปร่งใส สุปรีดา ประดิษฐ์แท่น TCIJ School รุ่นที่ 2 ตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือดีเอสไอ ให้ตรวจสอบขั้นตอนซื้อที่ดินของกองทัพธรรมมูลนิธิ หลังต่อสู้ในศาล...

Pages

Subscribe to ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง