สถาบันอิศรา

24 October 2014
ดร.ดวงมณี เลาวกุล เสนอรัฐบาล ผ่านพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ฯ ไปก่อน แล้วเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล บังคับใช้ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ชี้มัวรอประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ 30 ล้านแปลง คาดต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ถึงจะเสร็จ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
22 October 2014
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ... ต่อนายกรัฐมนตรี - ประธานสนช. ให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ร่างพ.ร.บ. ให้ครอบคลุมถึงหนี้นอกระบบ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) จัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ......
20 October 2014
นักวิชาการแนะภาคท่องเที่ยวไทยในบริบทใหม่เออีซีเร่งสร้างบุคลากรรองรับให้เพียงพอ ยกระดับความพร้อมภาษาต่างประเทศ หวั่นถูกแย่งงานจากประเทศที่พร้อมกว่า ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)...
20 October 2014
ชาวนา 5 องค์กร มีมติตั้ง ‘อนันต์ ดาโลดม’ นั่งประธานสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยคนแรก ‘ระวี รุ่งเรือง’ เผยภารกิจเร่งรัดดันกม.สวัสดิการชาวนา หวังมีเงินบำนาญยามเกษียณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)...
16 October 2014
ถกทิศทางภาคเกษตรไทย ‘ศ.อัมมาร’ แนะเพิ่มความรู้เกษตรกร จี้รัฐบาลหนุนพัฒนางานวิจัยตอบโจทย์ภาพรวม ระบุช่วงราคาสินค้าเกษตรดี รัฐไม่เคยเตือนให้ออมเงินเพิ่มศักยภาพ หรือระวังความผันผวนอนาคต ‘เจน นำชัยศิริ’ เผยต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ-ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2557 สถาบันคลังสมองของชาติ...
13 October 2014
เราต้องยอมรับว่า ความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทยมีจริง การบรรเทาความเหลื่อมล้ำเครื่องมือหนึ่งที่รัฐนำมาใช้ หนีไม่พ้นต้องปฏิรูประบบภาษี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ว่ากันว่า พร้อมสุดๆ แล้ว แต่ก็ยังเข็นออกมาช้ากว่า “ภาษีมรดก” คาดการณ์กันว่า การจัดทำร่างกฎหมายภาษีมรดกจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)...
11 October 2014
จารุวรรณ เนนสุทัพ กรีนพีซ ชี้ การต่อสู่คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประชาชนไม่มีแม้แต่สิทธิที่จะปกป้องบ้านของตัวเอง แนะจับตาการจัดทำผังเมืองใหม่บางจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังกรีนพีซร่วมกับเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน...
10 October 2014
รศ.สีดา สอนศรี ถอดบทเรียนเก็บภาษีมรดกที่ฟิลิปปินส์ ระบุกฎหมายทำให้ยากหลบหลี่ยงภาษี แถมการจัดเก็บภาษีมรดก ก็ไม่ได้นำเข้าคลังเพียงอย่างเดียว แต่จะแบ่งเป็นส่วนอย่างชัดเจน นำไปช่วยพัฒนาประเทศ จากผลการศึกษาของสถาบันอนาคตไทยศึกษา เรื่องการจัดเก็บภาษีมรดก ที่พบว่า มีเพียง 13 ประเทศจาก 45 ประเทศ...
9 October 2014
เอ็นจีโอชี้เอกชนไม่ควรผูกขาดเมล็ดพันธุ์ สั่งจับตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ หวังขยายการคุ้มครองฯ เชื่อสำเร็จยาก เครือข่ายภาคประชาสังคมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ...
6 October 2014
,
ภาคประชาสังคมค้านตั้ง ‘มนตรี คงตระกูลเทียน’ นั่งประธานฯ ไร่สุวรรณ หวังแปรรูปศูนย์พัฒนาวิจัยข้าวโพดเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน ‘ผอ.มูลนิธิชีววิถี’ แนะส่งเสริมศักยภาพบุคลากร มก.ทำหน้าที่แทน จากกรณีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือ ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เเต่งตั้งนายมนตรี คงตระกูลเทียน...

Pages

Subscribe to สถาบันอิศรา