มติชนออนไลน์

2 October 2014
(2 ต.ค.) นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ40,000ล้านบาท จัดตั้งโครงการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาที่มีพื้นที่ทำกินน้อย โดยจะมีการตรวจสอบพื้นที่ทำกินของชาวนา ที่จดทะเบียนการปลูกข้าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส....
2 October 2014
ซีพีเอฟ มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเชี่อมศักยภาพตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เข้ากับจีนตอนใต้และอินเดียตะวันออก เจาะตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว 6...
2 October 2014
(2 ต.ค.) นายสมโชค ปานะนิล อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/5 ม.11 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองนั้นมีอาชีพทำนา โดยทำนาอยู่ 10 ไร่ ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวครั้งที่ผ่านมา ตนเองขายข้าวได้เพียงเกวียนละ 6500 บาท เท่านั้น โดยโรงสีบอกว่าข้าวเรามีความชื้น ซึ่งราคานี้ตนเองต้องขาดทุน...
1 October 2014
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุสากล เพื่อรณรงค์ให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญการดูแลใส่ใจกับผู้สูงอายุ โดยในปี 2556 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 841 ล้านคน ขณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก...
1 October 2014
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร เช็กสต๊อกยางพาราของรัฐบาล 2.1 แสนตัน มีอยู่จริงหรือไม่ มีเหลืออยู่ในโกดังไหนจำนวนเท่าไหร่ และมีการคงอยู่หรือเน่าเสียตามที่มีข่าวลือหรือไม่ ต้องตรวจสอบก่อนตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับสต๊อกยางพารา...
30 September 2014
สังคมเกษตรกรรมในไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งแต่ละยุคล้วนมีปัญหาเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ปัญหาใหญ่ที่พบมากเป็นอันดับต้นๆคือปัญหาเรื่องที่ดิน มีเกษตรกรจำนวนมากเผชิญภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินซึ่งใช้สำหรับทำกิน ในงานเสวนาการสูญเสียที่ดินของชาวนาภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินผศ.ดร.เขมรัฐ...
30 September 2014
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางเตรียมผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เคลื่อนไหวแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ 8 ตุลาคมนี้ เสนอเปลี่ยนตัวคณะทำงานเรื่องยางบางคนที่ทำให้ราคายางตกต่ำมานาน ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สงขลาเขต 1 อ.หาดใหญ่...
29 September 2014
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา) จ.ชลบุรี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “...
29 September 2014
กรณี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชะลอการขายยางในสต็อกโครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร อีก 1 แสนตันไปก่อน เนื่องจากสต็อกมียางทั้งหมด 2.1 แสนตัน ได้ทำสัญญาขายให้กับบริษัท ยีฟางเหลียง จำกัด จำนวน 1 แสนตัน วงเงิน 5,940 ล้านบาท...
26 September 2014
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 69 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศต่างๆ ในการพบปะหารือกันกับระดับผู้นำรัฐบาล ประมุขของประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศ...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์