มติชนออนไลน์

4 February 2015
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบจัดตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภาคเศรษฐกิจ...
4 February 2015
ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กลายเป็นร่างกฎหมายที่ถูกพูดถึงมากโดยประชาชนหลายกลุ่มตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดหลายอย่างในร่างพ.ร.บ.นี้โดยเฉพาะมาตรา35 (3) ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหนังสือจากเลขาธิการสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง นายอาทิตย์...
4 February 2015
จากรายงานของเจแปนไทม์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ตัวแทนนักธุรกิจญี่ปุ่น นำโดย นายเออิโสะ โคบายาชิ หัวหน้าคณะกรรมการสมาคมการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ได้พบปะหารือกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีของไทย หลังการหารือดังกล่าว ทางการไทยระบุว่า...
3 February 2015
นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้คาดการณ์การส่งออกข้าวของไทย ในปีนี้ โดยคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,950 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 161,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวขาวได้ 5 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน ข้าวนึ่ง 2.7 ล้านตัน...
3 February 2015
ภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ในมาตรา 27 ประกอบกับมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ สปช.มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ จำนวน 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน...
3 February 2015
นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน ฮิวแมนไรต์วอตช์ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ต้องแถลงรายงานเสรีภาพในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเหมือนที่ผ่านมาได้ เนื่องจากกฎอัยการศึกที่ไม่ให้เสรีภาพทั้งผู้แถลงและเจ้าของสถานที่ "ทางคสช....
3 February 2015
น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึง การประชุมของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญยกร่าง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกันสังคม(ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในวาระแรกและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ ร่างพ.ร.บ....
3 February 2015
กรมบัญชีกลางเล็งชง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างเข้า ครม. มีนาคมนี้ไฟเขียวเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดคล้าย กม.อาญา มาตรา 157 ผู้สั่งการทั้งนักการเมือง หัวหน้าหน่วยงานโดนโทษเพิ่มเป็น 2 เท่า ตามคำบัญชาของนายกฯ บังคับใช้ทั้งหน่วยงานรัฐส่วนกลาง-ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ เพื่อความโปร่งใส คุ้มค่าเงิน นายมนัส แจ่มเวหา...
2 February 2015
ชาวบ้านตื่น"ขุดแมงมัน"สร้างรายได้ปีละหมื่น เซียนแมงมันชี้ภูมิปัญญา"แมงมันเลี้ยงคน" หนุนรักษาระบบนิเวศป่าเพื่อหากินยั่งยืน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นางพรรณเพ็ญ ฟองนุ่น อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี...
2 February 2015
มงคล เสียงใส สัมภาษณ์พิเศษ ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬอย่างไรบ้าง ผมได้วางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน เป็นสะพานการค้า การท่องเที่ยว บ้านเมืองน่าอยู่คู่เศรษฐกิจ ที่ผ่านมา 3 ปี 11 เดือน...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์