มติชนออนไลน์

21 February 2015
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า นโยบายมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของรัฐบาล ล็อตแรกวงเงิน 6,000 ล้านบาท นั้นไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เอื้อเกษตรกรชาวสนยางพาราอย่างแท้จริง เพราะชาวสวนยางส่วนใหญ่ของประเทศ ผลิตน้ำยางสด...
21 February 2015
′ปนัดดา′เผยผลเสวนาพลังงาน ได้ข้อสรุป 3 ข้อ ยันเดินหน้าเปิดสัมปทานรอบที่ 21 พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายให้ได้ก่อนวันที่ 16 มี.ค. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา "เดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน" ว่า...
21 February 2015
อัดงบ6.8หมื่นล.ให้กองทุนหมู่บ้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งกับกองทุนหมู่บ้าน เป็นการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน...
21 February 2015
หลังจากที่ที่ประชุมสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 11/ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่ 2 และวาระ 3 ด้วยคะแนน 179 งดออกเสียง 5 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป...
20 February 2015
หมายเหตุ : รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต วาทกรรมที่สร้างขึ้นในขณะนี้โดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการสาย "โปร-คสช." ส่วนหนึ่ง ที่ว่า ไทยเป็นประเทศเอกราชและสามารถยืนอยู่ด้วยตัวลำพัง...
20 February 2015
นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน ว่า กนย.ได้อนุมัติวงเงิน 6,000 ล้านบาท ให้กองทุนมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) ในการซื้อยางชี้นำราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยแบ่งเป็น 1.อนุมัติเงิน 4,000...
20 February 2015
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากยุทธศาสตร์ภาครัฐ...
20 February 2015
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนุนให้ผู้สูงอายุ ทุกจังหวัด ตั้งชมรมผู้สูงวัย เพื่อดึงพลังสมอง ความคิด และประสบการณ์ชีวิต มาร่วมกำหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่ควรจะเป็นในพื้นที่ ในลักษณะผู้สูงอายุคิดและทำ หน่วยบริการ ท้องถิ่นร่วมหนุน รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยที่สอดคล้องวิถีชีวิต...
19 February 2015
รายงานข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R...
19 February 2015
19 ก.พ. 58 นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ชี้แจงกระบวนการพิจารณาคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังจากที่อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่านับตังแต่วันที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง ภายใน 14 วัน...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์