มติชนออนไลน์

5 October 2015
วันที่ 5 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดังนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (...
5 October 2015
วันที่ 4 ต.ค. นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) กล่าวในงานเสวนา "การสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดีย ไอที ซิงเกิล เกตเวย์กลไกการควบคุมในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา" ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ตอนหนึ่งว่า รัฐให้ความสำคัญกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้นๆ หากดูพัฒนาการ...
5 October 2015
อภิวัฒน์ คำสิงห์ (เรื่อง-ภาพ) ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักที่บริโภคกันมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์มากถึงร้อยละ 98.0 หรือเกือบทั้งหมดของปริมาณผลผลิตที่ได้ จากข้อมูล การผลิต การส่งออก พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวมีประมาณ 14-15 ล้านไร่ ผลผลิต 5-6...
5 October 2015
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองวิจัยตลาดแรงงาน ได้รายงานสถานการณ์การว่างงานประจำเดือนสิงหาคม โดยพบว่า ในเดือนสิงหาคมมีผู้ว่างงานจำนวน 377,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 90,000...
5 October 2015
วันที่ 5 ต.ค. เมื่อเวลา 10.30 น. นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมจากเครือข่าย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางมายังประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาล...
5 October 2015
(5 ต.ค.58) นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ พร้อมเครือข่ายผู้ป่วย เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อขอคัดค้านประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยฉบับใหม่...
3 October 2015
ที่ผ่านมานอกจากจะมีรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : Tip Report) หรือที่เรียกกันว่า ทิป รีพอร์ต ที่รวบรวมข้อมูลและออกโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อบ่งชี้ข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่สหรัฐรวบรวมจากการดำเนินการของทุกประเทศ โดยรายงานในปี 2558...
2 October 2015
(2 ต.ค.58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภองาว (หลังเดิม) อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งมีการจัดประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 200 คน จาก 10 ตำบลของ อ.งาว จ.ลำปาง โดย นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภองาว จ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมนั้น...
2 October 2015
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตนอ่านข่าวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ฟ้องนายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด (อสส.) กับพวกรวม 4 คน ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่อมาอดีตอสส....
2 October 2015
สำนักข่าว"VOA"เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวให้สัมภาษณ์พิเศษระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุว่า ประชาธิปไตยของเมืองไทยจำเป็นต้องมีการปรับระบบให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และกระบวนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์