มติชนออนไลน์

26 February 2015
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี(ครม.)เศรษฐกิจได้เห็นชอบให้ดำเนินการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) หลังจากนั้นจะมีการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ในส่วนสำนักงานประกันสังคม (สปส.)...
26 February 2015
รัฐบาลเตรียมจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice : Thainess” 5 มี.ค.-5 เม.ย. 58 บริเวณถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมข้าวไทย-วิถีไทยต่อเนื่องจากตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ-ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม นางสาวเรณูตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “...
26 February 2015
รัฐบาลเตรียมจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice : Thainess” 5 มี.ค.-5 เม.ย. 58 บริเวณถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมข้าวไทย-วิถีไทยต่อเนื่องจากตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ-ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม นางสาวเรณูตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “...
25 February 2015
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนมกราคม 2558 ครอบคลุม 43 ราย ทุกขนาดกิจการและจากทั่วประเทศ พบว่าความเชื่อมั่นอยู่ระดับ 91.1 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งอยู่ระดับ 92.7 โดยดัชนีที่ลดลงมาจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม...
25 February 2015
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังจากประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ว่า สำหรับผลการปิดบัญชีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี 2547 จนถึง ณ 30 กันยายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ เบื้องต้นพบผลขาดทุนโดยประมาณ 7 แสนล้าน จาก 4 โครงการในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ระยะเวลา 3 ปี...
24 February 2015
ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ 1/2558 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า นายกฯ สั่งการให้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกยางพารา...
24 February 2015
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นางอรุณี ศรีโต ในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ. ... เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมกมธ.วิสามัญครั้งสุดท้ายโดยกมธ.เห็นชอบให้คืนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการลาออกเองของผู้ประกันตน โดยให้กลับไปใช้ข้อความตามมาตรา33ของพ.ร.บ.ประกันสังคม...
24 February 2015
หากเราเคย "ประณาม" ว่าโครงการกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งริเริ่มตั้งแต่เมื่อปี 2544 เป็น "ประชานิยม" เราจะประเมินอย่างไรกับข้อเสนอ "ใหม่" ล่าสุดจากกระทรวงการคลังยุค นายสมหมาย ภาษี เรื่องการตระเตรียมเงินประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท ลงไปในแต่ละ "กองทุนหมู่บ้าน...
24 February 2015
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2558 ว่า ที่ประชุมได้ลงมติให้มีการประชาพิจารณ์ข้อกฎหมายที่จะแก้ไขในพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 โดยเนื้อหาที่จะมีการแก้ไข ได้แก่ 1)...
23 February 2015
พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเวทีพลังงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการกำลังรวมรวมข้อมูลก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ส่วนจะเป็นเวทีสุดท้ายหรือไม่ ไม่สามารถระบุได้ แต่อยากให้เป็นเวทีสุดท้ายในการหาข้อสรุป เพราะที่ผ่านมามีการพูดคุยในเวทีลักษณะนี้จำนวนมาก...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์