มติชนออนไลน์

25 March 2015
นายกฯ กังขาแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม. พร้อมตำหนิสื่อนำเสนอข่าวแรงงานประมงถูกหลอกที่อินโดนีเชียว่าทำให้ประเทศเสียหาย และ IUU อาจลดลำดับความน่าเชื่อถือ เป็นปัญหาความมั่นคงการค้ามนุษย์ หากยุโรปเลิกรับชื้อปลาสองแสนล้านตัน สื่อจะช่วยรับผิดชอบหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
25 March 2015
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 พบว่า หดตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น...
25 March 2015
หลังจากฝนตกลงมา พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชุ่มชื้น ต้นไม้ออกผลิใบใหม่ เริ่มเขียวขจีตามป่า ทั่วไป และสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติดีขึ้น โดยเฉพาะตามป่าเขา และป่าละเมาะทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ก็จะพบเห็นประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ออกแหย่รังมดแดง โดยชาวบ้านในตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...
25 March 2015
เมื่อกล่าวถึง “การอนุญาโตตุลาการ” หรือ “Arbitration” แล้ว บางท่านอาจเข้าใจดีว่ามีความหมายเช่นไร ในขณะที่บางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่ ณ ที่นี้ผู้เขียนขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า “อนุญาโตตุลาการ” นั้นมาจากคำว่า “อนุญาต” และ “ตุลาการ” ประกอบเข้าด้วยกัน...
24 March 2015
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กสร.ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้างต่อ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ฉบับของกสร. โดยเป็นการเสนอแก้ไขรายมาตราจำนวน 20 มาตรา...
24 March 2015
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ ทูตพาณิชย์สหรัฐชี้ ไทยมีลุ้นหลุดบัญชีค้ามนุษย์ หลัง "พิศาล" เดินหน้าพบ "โอบามา" เร่งส่งรายงานการแก้ปัญหาก่อนประกาศผลทบทวนนอกรอบ มิ.ย.นี้ นับจากวันที่ 20 มิถุนายน 2557...
24 March 2015
วันที่ 24 มีนาคมที่รัฐสภา เครือข่ายจับตาปฏิรูปสาธารณสุข นำโดยนายสุรพงษ์ พรมเท้า ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ผ่านทางนพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ สมาชิก สปช.และเลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปสาธารณสุข ขอคัดค้านรายงานวาระการปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ...
24 March 2015
ลุ้นมติคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ วันที่ 3 เม.ย.นี้ ที่มี"ปรีดิยาธร"เป็นประธาน ผ่านแผนยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งไทย 8 ปี ก่อนเสนอ ครม.เดินหน้าพีพีพีโครงการแรกในปี 2558 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...
24 March 2015
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Roadmap การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน เกษตราธิการ...
24 March 2015
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว (ปี 2557) ภาพรวมลดลง ร้อยละ 2.51...

Pages

Subscribe to มติชนออนไลน์