รายงานเรื่อง องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท- ตอนที่ 8 : ข้อเรียกร้องและบทสรุป