เอ็นจีโอรณรงค์คัดค้านนายจ้างอิสราเอลหักเงินแรงงานต่างชาติเพิ่ม

คาฟลาโอเวด (Kavlaoved) องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศในอิสราเอล รณรงค์คัดค้านนายจ้างอิสราเอลเตรียมหักเงินค่าน้ำค่าไฟที่อยู่อาศัยเพิ่ม เชิญชวนแรงงานไทยในอิสราเอล ส่งวีดีโอ หรือ ภาพถ่าย ทีพักอาศัย ให้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่แรงงานเป็นอย่างไร

16 พ.ย. 2558 คาฟลาโอเวด (Kavlaoved) องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศในอิสราเอล เปิดเผยว่านายจ้างชาวอิสราเอลกำลังรวมตัวเรียกร้องให้สภาอนุมัติกฎระเบียบใหม่ที่ให้นายจ้างหักเงินเพิ่มค่าน้ำ ค่าไฟ และส่วนประกอบเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ แรงงานภาคเกษตร อ้างว่านายจ้างรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ทางองค์กร คาฟ-ลาโอเวด ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้ เพราะจากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน นายจ้าง ไม่ได้จัดสรรสภาพทีพักอาศัยที่ดีพอและไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของกฎหมาย แต่หักเงินค่าที่พักอาศัยสูงสุดจากคนงาน

ทั้งนี้องค์กรคาฟลาโอเวดเชิญชวนแรงงานภาคเกษตรทุกคนร่วมมือกันคัดค้านข้อเรียกร้องของนายจ้าง โดยการส่งวีดีโอหรือภาพถ่ายทีพักอาศัยตาม สภาพความเป็นจริง มาที่องค์กร เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันในการคัดค้านครั้งนี้

โดยแรงงานไทยในอิสราเอลสามารถส่งวีดีโอหรือภาพถ่ายทีพักอาศัยของท่านไปได้ที่
https://www.facebook.com/องค์กร-คาฟลาโอเวด-Kavlaoved-548568425163963

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด