"ตู่"พอใจขับเคลื่อนศก.อีสานล่าง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ขยายตัวเพิ่มขึ้น ปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 และปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 สำหรับนโยบายการใช้จ่ายภาครัฐ ได้แก่ การลงทุนขนาดเล็ก การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน มีงบประมาณรวมทั้งกลุ่มจังหวัด 5,195.17 ล้านบาท ส่งผลให้ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐของกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.4 และปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 17.2

ส่วนมาตรการส่งเสริม SMEs มีผู้ยื่นคำขอกู้จากสถาบันการเงินทั้งกลุ่มจังหวัด 677 ราย รวม 5,940.23 ล้านบาท เป็นผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนกลุ่มจังหวัด ขยายตัวในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.1 และคาดว่าปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 7.6 ขณะที่โครงการกองทุนหมู่บ้านและโครงการตำบลละ 5 ล้าน เกิดการจ้างงานในพื้นที่และการบริโภคเพิ่มขึ้น มีกองทุนหมู่บ้านระดับ A และ B ของกลุ่มจังหวัด 5,483 แห่ง มีเงินเข้าสู่ระบบ 5,483 ล้านบาท มีดัชนี การบริโภคภาคเอกชนปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.6 และคาดว่าในปี 2559 จะขยายตัว ร้อยละ 7.8

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า รัฐบาลพอใจผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง นายกฯ จึงสั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้วางแผนลงพื้นที่ของนายกฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายให้มากขึ้น

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ข่าวสด

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด